Gratis strøsand

Strøgrus hentes gratis på Eik gjenvinningsstasjon

Strøgrus kan hentes  på mottaket tirsdag/torsdag fra kl 07.00 til 19.00 og under brua på Herre og Wissestad pleiehjem der den gamle låven stod.

Strøgrus skal bare hentes med bøtter/spann ( ikke med henger eller traktor)

Sist oppdatert: 02. januar 2020