Grunnskolepoeng

Offentlige grunnskolepoeng er nå offentligjort.

Onsdag ble grunnskolepoengene offentliggjort, og for elevene som gikk ut av 10. klasse våren 2019 endte de på 40,7.

Dette er en nedgang 1,2 fra fjoråret historiske resultat på 41,9. Likevel er Bamble kommune over snittet i Telemark, og det er veldig gledelig. At 10. klasseelevene våre scorer godt over 40-tallet for fjerde gang på fem år betyr i praksis at kvaliteten på undervisningen i Bamble-skolen har blitt bedre over tid. Forklaringen på dette er flere og sammensatt, men vi mener den positive utviklingen i skolene våre handler om pedagogisk utviklingsarbeid over tid.

Vi har jobbet systematisk og kontinuerlig med utvikle et trygt og godt skolemiljø for elevene våre – selve grunnpilaren for å lære. Dette året jobber vi videre med vurdering som læring som tema.

Statistisk sett gir gode grunnskolepoeng våre elever et godt utgangspunkt for å gjennomføre den videregående opplæringen - for deretter å kunne få seg en jobb. Det er all mulig grunn til å skryte av den jobben lærerne og alle de andre ansatte i skolene våre gjør. Det er viktig å understreke disse resultatene også henger sammen med den flotte jobben som gjøres i alle barnehagene i kommunen.

Vi er også glade for det gode samarbeidet vi har med foreldrene. For at elevene våre skal lykkes, er det avgjørende at vi kan snakke sammen om elevenes læring og hvordan de opplever skolen.

Vi gratulerer årets 10. klassinger med flotte resultater.