Hogstprosjektet på Langøya er i gang igjen

Lørdag 16.mars jobbet en gjeng fra Bamble håndball i skogen og ryddet 3,7 daa

Arbeidet er et samarbeid mellom Fylkesmannens miljøvernavdeling, Bamble kommune, Langøya hovedgård AS og frivillige og skoleklasser i Bamble. Målet er å tilbakeføre kulturlandskapet på Langøya som er sterkt truet av gjengroing. Prosjektet virker – bildene taler for seg selv!

Langøya - før og etter rydding Bamble håndball:

Langøya - før og etter rydding Bamble håndball

 

Sist oppdatert: 02. januar 2020