Informasjon om elektronisk faktura fra skatteoppkreverkontoret

Alle fakturaer f.eks. på restskatt og forskuddsskatt fra skatteoppkreverkontoret, blir sendt elektronisk via Altinn til de personer som er elektroniske brukere.

Fra nå av vil det ikke bli sendt ut fakturaer på papir til elektroniske brukere.

Sist oppdatert: 02. januar 2020