Innkalling til årsmøte Bamble frivilligsentral

Dato: 14.3.2019   Tid: 13.00     Sted: Bamble frivilligsentral, kafeteriaen

Dagsorden:

  •  Årsberetning
  • Regnskap
  • Valg
  • Innkomne saker/forslag

Frist for innlevering 21.2.2019

Sist oppdatert: 02. januar 2020