Jubilanter i Bamble kommune

Den 13.november var det jubilant fest på Halen gård.

Det var fest og overrekkelse av gaver til ansatte som har arbeidet 25 og 40 år i Bamble kommune, og mange av jubilantene var tilstede på festen.  Det ble en hyggelig kveld og jubilantene fikk gode ord og takk for sin innsats for kommunen gjennom mange år.

Bakerst fra venstre:Ordfører Hallgeir Kjeldal, HR- sjef Kristin Alseth Hansen, kommunalsjef skole/barnehage Trond Gausnes, Thor Thormodsen, Oddbjørn Eriksen, Trond Haugland, rådmann Geir Håvard Bjelkemyr- Østvang, kommunalsjef teknikk/samfunnsutvikling Leidulf Åkre, Hanne Gusfre.

Foran fra venstre: Gro Glenna Andersen, Trude Berg Jacobsen, Gry Vestli, plan og økonomisjef Gunn Ellen Berg, Solveig Westgård, Torhill Nilsen, Vivi- Ann Grasmyr Wissestad, Irene Thoner, Tonje Rabben, Kommunalsjef kultur og oppvekst Bjørg Rein, kommunalsjef helse/omsorg Birgit Sannes.

Jubilanter som ikke var tilstede på festen: Gunn Jorunn Røsnes, Liv Kari Sakariassen, Berit Hansen,  Bente Iren Vinje, Per Thommesen, Eivind Stallemo, Inga Kristin Nystein.

Sist oppdatert: 02. januar 2020