Konfliktrådet i Telemark søker nye meklere

Konfliktrådet i Telemark søker nye meklere til sitt Grenlands-korps.

Som mekler for konfliktrådet i Telemark vil du tilhøre et meklerkorps på 20 meklere. Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom ulike parter. Både straffesaker overført fra politiet og øvrige saker der publikum henvender seg direkte til konfliktrådet. Meklingsmøtet foregår i hjemkommunen. Ordningen er gratis.

Meklerne oppnevnes i et lønnet verv for 4 år, og det er ønskelig med meklere i alle aldersgrupper. Søkere må være fylt 18 år. Det kreves ingen spesiell utdannelse, men det  legges stor vekt på personlig egnethet. Det gis full opplæring.

Det søkes etter personer som har interesse for og tid til vervet.  Det lar seg fint gjøre å kombinere vervet ved siden av annen jobb.

Høres dette spennende ut?

Ta kontakt med Konfliktrådet i Telemark på tlf: 35 11 15 70 eller på

mail: telemark@konfliktraadet.no      

Søknadsfrist: 26.04.2019

Sist oppdatert: 02. januar 2020