Kontraktsignering Framtidas ungdomsskole

Den historiske kontrakten ble signert fredag 21. juni 2019.

Signering av kontrakt for gjennomføring av hovedprodjektet - Framtidas ungdomsskole.

Bamble kommune
Backe Vestfold Telemark