Kystlotteriet

Kystlotteriet er igjen på gang med Innsamling av marint søppel.

KystlotterietBamble kommune har en lang kystlinje og vi er opptatt av å bevare den på best mulig måte. Vi er avhengig av at alle bidrar i dette viktige arbeidet, og du har muligheten til å delta gjennom Kystlotteriet. Du får utlevert plastsekker for innsamling på servicetorget i Bamble kommune og flere andre steder beskrevet på lotteriets hjemmeside. Sekkene blir hentet der du forlater dem. Det eneste du må gjøre er å kontakte kommunens servicetorg og din henvendelse vil bli videreformidlet til Skjærgårdstjenesten. Husk å oppgi ditt mobilnummer og hvor sekken(e) skal hentes.

Det ønskes at strandrydderne respekterer ferdselsforbud i fuglefredningsområder og er varsomme i områder som er viktige for hekkende sjøfugl.

Servicetorget Bamble kommune: 35 96 52 40 eller e-post: servicetorget@bamble.kommune.no

Plukker du søppel i en av nabokommunene kan du kontakte:
Servicesenteret Porsgrunn kommune: 35 54 70 00
Skjærgårdstjenesten i Kragerø: 932 20 923

Takk for at du bidrar til et bedre miljø!

Kystlotteriet

Hold Norge rent - ryddeportalen