Menn søkes!

Informasjonsmøte om menn i helsefag - utdanning og jobbmuligheter

Menn søkesBamble kommune er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor menn med NAV-ytelser tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Nytt kull skal nå startes opp og det arrangeres derfor informasjonsmøte:

Dato: 6. februar

Klokkeslett: 12.30 - 14.30

Sted: NAV Porsgrunn, Kammerherreløkka 2, Porsgrunn

På informasjonsmøtet vil det bli gitt informasjon om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene. I etterkant av møtet vil det bli gjennomført intervju. Etter intervju vil egnede og motiverte kandidater tilbys en 12 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt på sykehjem eller tilsvarende. Deretter er det sommerjobb og videre utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Ta kontakt med din lokale NAV-veileder for å få avklart om du mottar egnet ytelse fra NAV og for påmelding til informasjonsmøtet.

Mer informasjon finner du her: www.mennihelse.no