Disse holder julestengt

Servicetorget og sentralbordet har stengt jul- og nyttårsaften.

Dersom dere har behov for å komme i kontakt med barnevernet i tidsrommet 0730-1200 disse dagene, kan du ringe 35 96 51 91.

Fra klokken 12:00 kan den interkommunale barnevakten kontaktes på telefon 900 53 304.