Ny avtale for kontroll-og tilsynstjenester

Kragerø, Skien og Bamble kommune har inngått rammeavtale for tilsyn- og kontrolltjenester med Securitas AS.

Grenlandskommunenes innkjøpsenhet (GKI) har på vegne av kommunene inngått en ny avtale for tilsyn- og kontroll etter alkoholloven og tobakksskadeloven. Selskapet Securitas AS er tildelt avtalen som gjelder i perioden 3.7.2019 til 2.7.2021. Avtalen kan etter dette forlenges i ytterligere to år, med ett år av gangen.

Securitas er godt i gang i Kragerø kommune og vil i tiden fremover begynne med kontroller i Bamble kommune. Skien kommune har anledning til å gjøre avrop på avtalen dersom de skulle ønske det.

Tilsyn og kontroller vil bli gjennomført etter gjeldende regelverk og det vil bli gjennomført både åpne og anonyme kontroller.  Kontrollørene vil mot slutten av kontrollen identifisere seg fra selskapet Securitas og gjennomgå rapporten og observasjonene med en ansvarlige på virksomheten.

Saksbehandlingsrutinene i kommunen er er som tidligere.

Sist oppdatert: 02. januar 2020