Ny bankforbindelse

Bamble kommune bytter bankforbindelse fra DNB til Skagerrak sparebank.

Ny konto for innbetaling av kommunale krav blir fra 01.04.19: 2601.35.89703

Innbetaling til gammel konto vil i en overgangsperiode bli overført til vår nye konto.

Avtalegiro- og eFakturaavtaler blir automatisk koblet mot kommunens nye innbetalingskonto.

De som bruker disse tjenestene behøver ikke å foreta seg noe.

Sist oppdatert: 02. januar 2020