Omsetningsoppgave 2018

Alle med salgs- eller skjenkebevilling må levere omsetningsoppgaven innen 15. mars 2019

Alle virksomheter med salgs- eller skjenkebevilling skal innlevere omsetningsoppgave for omsatt mengde alkohol i 2018 og forventet omsatt mengde alkohol for 2019 innen 15. mars 2019.

Omsetningsoppgaven skal leveres elektronisk og dere finner den på siden:

Butikker (Salgsbevilling) skal benytte skjema: Omsetningsoppgave for alkohol Salgsbevilling

Restauranter, barer ol (skjenkebevilling) skal benytte skjema: Omsetningsoppgave for alkohol Skjenkebevilling

Bekreftelse fra revisor/regnskapsfører på omsatt mengde skal vedlegges.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Cato I Andersen, 35 96 52 46

Sist oppdatert: 02. januar 2020