Oppdatering om Krogshavn omsorgssenter

Søndag kveld ved 19.30 tiden oppsto det brann i en leilighet i Krogshavn omsorgssenter. De ansatte reagerte raskt og fikk varslet nødetater, brakt beboere i sikkerhet og startet umiddelbar førstehjelp og brannslokking.

Sju beboere og en pårørende ble søndag kveld plassert på Bamble helsehus og fikk nødvendig hjelp.

Omsorgssenteret ble frigitt av politiet søndags kveld og arbeidet med å tilbakestille de berørte delene av senteret ble umiddelbart igangsatt.

Beboerne på senteret som ikke er skadet vil kunne flytte tilbake i løpet av mandagen og normal drift kan gjenopptas.

Kommunen vil fremover ha fokus på å følge opp de involverte.