Oppstartsworkshop

Oppstartsworkshop ble gjennomført for hovedprosjektet med ny skole.

Onsdag 28.08.2019 ble det arrangert oppstartsworkshop for gjennomføring av hovedprosjektet Framtidas ungdomsskole. Workshopen ble arrangert på Skjærgården Hotell og Badepark hvor representanter fra byggherre, entreprenør, underentreprenører og arkitekter var tilstede. I alt 40 stykker. Prosjektet er kommunens største enkeltinvestering gjennom tidene og det er mange områder og fagfelt som er og blir involvert i arbeidet frem til skolens oppstart, høsten 2021.

Tema for dagen:

  • presentasjon av organisasjonen på både byggherre og entreprenør sin side.
  • overordnede målsettinger v/ byggherre og entreprenør
  • prosjektadministrative rutiner
    • sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø
    • energi og miljø
    • teknisk
  • presentasjon av prosjektet v/ arkitekt og landskapsarkitekt

Dagen ble avsluttet med båttur og sightseeing  på MK Flesa.


Bildet: Framtidas ungdomsskole bygges i massivtre. Som et symbol på godt håndverk og godt samarbeid overleverte ordfører Hallgeir Kjeldal hammer og spiker til administrerende direktør i Backe Vestfold-Telemark Roger Dreyer
Bildet: Prosjektadministrasjon på byggherre- og entreprenørsiden med underentreprenører og arkitekter.