Restskatt

Ligger du an til å få restskatt på skatteoppgjøret?

SkatteoppgjørHvis du ligger an til å få restskatt på skatteoppgjøret, kan du betale inn beløpet på forhånd innen 31. mai, så slipper du rente på skyldig skatt.

Både kontonummer og KID står på skattemeldingen din, da betaler du direkte fra nettbanken din.