Skolestart 2019/20

Oppstart for grunnskolen.

 

 Langesund ungdomsskole  mandag 19. august  kl 08.20 – 14.10    alle trinn
 Grasmyr ungdomsskole  mandag 19. augus  kl 08.30 – 14.00  alle trinn
 Rugtvedt skole   mandag 19. august  kl 08.15  - 13.45
 kl 09.30  - 13.45
 2. - 10. trinn
 1. trinn
 Langesund barneskole  mandag 19. august

 kl 09.30 – 13.30
 kl 08.40 -  13.30
 kl 08.40 – 14.00

 1. trinn
 2. - 3. trinn
 4. - 7. trinn
 Stathelle barneskole  mandag 19. august  kl 09.00 – 12.00
 kl 08.30 – 12.45
 kl 08.30 – 14.00
 1. trinn
 2. - 4. trinn
 5. - 7. trinn
 Rønholt skole  mandag 19. august
 (mrk skoleskyssen blir
 forskjøvet med 2 timer
)
 kl 10.00 – 13.30  1. - 10. trinn
 Herre skole  mandag 19. august  kl 08.30 – 13.10
 kl 08.30 – 13.40
 kl 08.30 – 14.20
 kl 08.30 – 14.50
 1. – 3. trinn
 4. – 5. trinn
 6. – 7. trinn
 8. – 10. trinn

 

Kulturskolen starter i uke 35. Elevene får epost med informasjon om eksakt dag og tid for undervisning i august.

VIVA, Virksomhet for Innvandring, Voksenopplæring og Aktivisering
Bamble voksenopplæring tilbyr følgende kurs for skoleåret 2019/20:

Deltakere som skal ha norskopplæring i skoleåret 2019/20 møter i Lagunen (Storgt 7 i Langesund), 2. etasje, mandag 19. august, kl 8.30.
Deltakere/elever som skal ha grunnskoleopplæring møter i Sentrumsbygget (Storgt 8 i Langesund), 3. etasje, mandag 19. august, kl 8.30.
Deltakere/elever som skal gå i kombinasjonsklassen (grunnskoletilbud med eksamen for de under 25 år) møter på Bamble vgs (Tøndervei 6), kantina, mandag 19.august, kl 8.00.

Du kan lese mer om dette på nettsiden til Bamble kommune www.bamble.kommune.no eller ta kontakt med fagleder i voksenopplæringen, tlf. 48165095