Skoleungdom viser engasjement

Elever viser engasjement for klima og miljø.

Streikende elever viser engasjement rundt klima og miljø. Kommunalsjef Leidulf Aakre fortalte skoleelevene litt om tiltakene som gjøres i kommunen og elevene fikk stille noen spørsmål de hadde på hjertet.