Søker ny næringssjef

Bamble kommune søker ny næringssjef.

BambleveienBeskrivelse av stillingen
Bamble kommune har en sentral plassering ved kysten i Telemark. Kommunen har et svært variert næringsliv fra små foretak til store internasjonale petrokjemibedrifter. Kommunen har store, attraktive næringsområder under utvikling og et tett næringssamarbeid med nabokommunene. I tillegg har kommunen fergeanløp, havner, ny firefelts E18 under bygging og lang kystlinje med hytter og turisme. Bamble kommune skal være en bidragsyter til utvikling av næringslivet i Bamble, både eksisterende næringsliv og nyetableringer. De seks Grenlandskommunene har et overordnet næringssamarbeid i det interkommunale næringsselskapet Vekst i Grenland (ViG). Bamble kommune søker etter ny næringssjef som kan være en aktiv pådriver for næringsutviklingen i kommunen. Næringssjefen rapporterer til kommunalsjef for Teknikk og samfunnsutvikling, og inngår i kommunalsjefens ledergruppe. Organisasjonsendringer kan forekomme.

Næringssjefen vil ha et selvstendig ansvar for:
- Utvikling av gode nettverk og aktivt samarbeide med lokale nærings - og handelsforeninger
- Aktivt samarbeid med regionale næringsmiljøer og næringssamarbeider, deriblant ViG
- Rådgiving for kommunens ledelse i næringsspørsmål
- Utarbeide og følge opp strategier og planer
- Saksbehandling knyttet til næringsarbeid
- Prosjekt - og utredningsarbeid og oppfølging av analyser og statistikk

Krav til kompetanse/ øvrige kvalifikasjoner

  • Relevant utdanning på minimum bachelornivå
  • Relevant erfaring fra arbeid i privat næringsliv
  • Gode samarbeidsevner og gjennomføringskraft
  • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
  • Kjennskap til offentlig virksomhet


Vi tilbyr

  • God pensjons- og forsikringsordning
  • Lønn i h.h.t. tariffavtale og lokale særavtaler


Offentliggjøring
Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25)

Slik søker du
Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting.
Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert.


Til søknadsskjema