Spillemiddelordning 2019/2020

Bamble kommune har utarbeidet følgende frister lokalt for spillemiddelordningen 2019/2020

15. mai 2019   Søknad om kommunal delfinansiering av spillemiddelprosjekt

Kommunen har hvert år midler til spillemiddelprosjekt. Forventet svar på søknad er senest 15. juni 2019.

15. juni 2019   Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Alle spillemiddelanlegg må ha idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning før arbeid kan starte. Uten idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning betales det ikke ut spillemidler. Forventet svar på søknad er senest 15. september 2019.
NB: Oppdager søker etter at søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er sendt inn at det kan innlemmes og/eller endre anlegg før søknad om spillemidler ferdigstilles, kan idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning endres. Dette må gjøres innen 15. oktober 2019.

15. oktober 2019   Ferdig søknad om spillemidler

Alle organisasjoner som skal søke spillemidler innen den offentlige fristen skal innen 15. november 2019 ha gjennomført søknad for gjennomgang lokalt med kommunes ansvarlige. Dette for kvalitetssikring og påse at søknad oppfyller kravene.
Bamble kommune vil sammen med søkere oversende ferdigstilt søknad til videre saksbehandling.

15. januar 2020    Spillemiddelsøknader oversendes Telemark fylke

Kontaktperson for spørsmål og annen informasjon er Karl-Fredrik Velle på karl-fredrik.velle@bamble.kommune.no eller 414 25 526.

Alle søknader skal sendes til postmottak@bamble.kommune.no.