Statsråd besøkte helsehuset

Eldre- og folkeminister Sylvi Listhaug besøkte tirsdag Bamble helsehus.

Sylvi ListhaugBamble helsehus satte i gang et stort HMS prosjekt i 2016 som handlet om å endre prosesser på forsterket skjermet avdeling. Prosjektet ble startet fordi altfor mange alvorlige avvik oppsto med vold og utagering hos beboerne samt høyt sykefravær og mye frustrasjon hos ansatte. Prosjektet ledet til at helsehuset fikk veldig mange gode resultater, som utløste nye bevillinger fra kommunestyret og muliggjorde fortsatt drift av endringene i 2017 og i 2018 ble det delvis lagt inn i ordinær drift.

Det som i praksis ble gjort på avdelingene var at bemanningen ble økt med flere årsverk på dag/kveld/natt i ukedagene og det samme i helgene. Pasientene med de største utfordringene ble flyttet til denne avdelingen. Det ble satset på kompetanseheving hvor alle ansatte fikk kurs og opplæring rundt håndtering av utfordrende adferd. Flere rutiner og prosedyrer ble også gjennomgått, samt at avdelingen valgte å endre måten det ble jobbet på.

Prosjektet resulterte i lavere sykefravær og redusert bruk av behovsmedisiner med opptil 80 %. Dette varierer over tid, men trenden viser mye lavere medisinbruk. Mange færre alvorlige avvik og mindre uro og utagering hos pasientene. De ansatte føler seg tryggere og mer fornøyde, sammen med beboerne og pårørende.

Fagsykepleier og prosjektleder, Lena Lilledrange Halvorsen, presenterte tallene som overbeviste statsråden om at dette har vært et vellykket prosjekt. Eldre- og folkeminister Sylvi Listhaug besøkte dementavdelingen og uttalte at det er godt å se hvordan demente kan få bedre livskvalitet.