Synlig i trafikken

Bamble kommune ble godkjent som trafikksikker kommune 5.mars 2019

I den anledning fikk kommunen noen midler av Telemark fylkeskommune til lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Disse pengene er det nå laget reflekser for. Det er laget to varianter av samme refleks, med teksten «synlig i trafikken».

Budskapet er først og fremst at du er synlig i mørket med refleks, men også en bevisstgjøring på at du som trafikant er synlig blant medtrafikanter i forhold til holdninger og oppførsel i trafikkbildet. Der har vi vel alle et ansvar enten vi går, sykler eller kjører?

Brannvesenet, ved Pål Årseth og folkehelsekoordinator Mette Savio Halvorsen har denne uken gjennomført en kampanje på 4. trinn i skolene, hvor viktigheten av refleksbruk er formidlet med filmer og dialog med elevene. I denne kampanjen er det delt ut reflekser til alle elever på barneskolene i kommunen. Senere vil vi sørge for at alle førsteklassinger får utdelt reflekser i årene som kommer.

 

Onsdag morgen 20. november, hadde Branninspektør Pål Årseth, Folkehelsekoordinator Mette Savio Halvorsen og overingeniør Torbjørn Huru et lite stunt hvor det ble delt ut reflekser til tilfeldig forbipasserende i Langesund. Mange gikk i mørket uten refleks, mens noen var bedre synlige og godt utrustet for årstiden. Felles for dem alle, var at responsen var udelt positiv til oppfordringen om å bruke refleksen som ble gitt.

For de av dere som ikke ble stoppet i gatene onsdag, er oppfordringen fra kommunen den samme:

Husk å bruke refleks når du går ute i mørket!

Har du ikke refleks, eller du ønsker en ny, kan du nå få en gratis på Servicekontoret på Rådhuset i Bamble. Det er også mulig å få refleks på Bamble bibliotek. Kommunen vil ved en senere anledning gjennomføre liknende stunt andre steder i kommunen. Kanskje vi sees der ute.

Sist oppdatert: 02. januar 2020