Tilleggsforskudd

Frist for innbetaling av tilleggsforskudd for 2018 (ekstra innbetaling av skatt for 2018) er 31. mai 2019.

Sist oppdatert: 02. januar 2020