Trafikksikker kommune

Bamble kommune er godkjent som trafikksikker kommune.