Trafikksikker kommune

Hvorfor er fart så viktig for trafikksikkerheten?

Kort sagt handler det om fysiske lover: Jo høyere fart, desto lengre bremselengde, kraftigere kollisjon og større skader.
Sett et eksempel ved å være en ansvarlig sjåfør.