Uttalelse fra ordfører

Ordfører Hallgeir Kjeldal har uttalt seg om brannen i Krogshavn omsorgssenter.


- Vi har hatt en alvorlig hendelse i Krogshavn omsorgssenter hvor en beboer er hardt skadd. Berørte beboere er evakuert til Bamble helsehus og deres pårørende er varslet. Psykososialt kriseteam følger nå opp de ansatte, sier ordfører Hallgeir Kjeldal i Bamble kommune.

I forbindelse med brannen ble kommunens kriseledelse satt og evakuerte og pårørendesenter ble opprettet på Bamble helsehus. Beboere, pårørende og ansatte vil bli fulgt opp videre. Kommunen vil så raskt som mulig etablere normal drift ved Krogshavn omsorgssenter.

Sist oppdatert: 02. januar 2020