Vil du være valgmedarbeider?

Bamble kommune søker etter valgmedarbeidere til stemmelokalene ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Valglokalene har åpent både søndag 8- og mandag 9. september. Du må kunne arbeide begge dagene.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være: veilede velgere, sørge for et ryddig og oversiktlig stemmelokale, registrering i manntall ved bruk av pc, telling av stemmer når valglokalet stenger mandag kveld.

Vi søker deg som strukturert, nøyaktig, blid og tålmodig. Du må være over 18 år og snakke godt norsk. Vi ønsker en variert alderssammensetning på de som arbeider i valglokalene, og håper at flere yngre melder seg til å være med.

Det vil bli gitt obligatorisk opplæring i forkant av valget.

Du vil få betalt for både opplæringen og for arbeidet i valglokalet.

For mer informasjon, eller for å melde din interesse, send en e-post: postmottak@bamble.kommune.no
Du vil høre fra oss etter ferien, i løpet av uke 31.