1. desember er Røykvarslerdagen

Kampanjen er et samarbeid mellom DSB, Brannvernforeningen, Gjensidige, samt Det lokale eltilsyn og brann- og redningsvesen rundt om i landet.

Oppfordringen er å bruke dagen til å teste røykvarslerne og bytte batteri ved behov.
Hittil i år har 42 personer mistet livet i brann i Norge. Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt.
Skulle det verste skje - er det viktig at røykvarslerne virker, og at man vet hva man skal gjøre.

https://roykvarslerdagen.no/

 

 

Sist oppdatert: 01. desember 2020