Åpne møter

Planlagte møter i april/mai utgår, med unntak av møtene i Teknisk og miljøutvalget og Formannskapet som vil avholdes som fjernmøter.

Teknisk og miljøutvalget 22.04 kl. 09.00

Formannskapet 23.04 kl. 09.00

Møtene vil streames slik at publikum kan få fulgt med på møtene. Opptak vil gjøres tilgjengelig for de som vil se møtene i ettertid.

Formannskapsmøtet vil være et utvidet formannskap hvor man inkluderer representanter fra de partiene i kommunestyret som ikke er representert i formannskapet. Dette fordi kommunestyremøtet i mai er avlyst og at formannskapet vil ta i bruk fullmakten som ble gitt i kommunestyret 12. mars.  

Sakene som kommer opp i denne møterunden er kun saker som er nødvendige for å opprettholde drift.

Sist oppdatert: 18. oktober 2020