Åpningstider i barnehagene i Bamble

For å imøtekomme kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift vil barnehagene i en periode kunne ha noe ulik åpningstid.

Bamble kommunes barnehager er ulike i størrelse, antall ansatte, organisering og fysiske forhold som rom, utearealer og lignende. Dette medfører også ulikhet knyttet til å ivareta veileder for smittevern i barnehagen. For å imøtekomme kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift vil derfor barnehagene i en periode kunne ha noe ulik åpningstid. Dette vil gjelde så lenge dagens smitteveileder er gjeldende.

Alle barnehagene vil minimum være åpne i tidsrommet kl. 08.00 til 15.30, utover dette kan åpningstiden variere.

Sist oppdatert: 18. oktober 2020