Arrangement, frivillighet, kultur og idrett

Nye korona-forbud og restriksjoner.

Arrangementsforbud og møteforbud

Torsdag 12. mars besluttet kommunestyret at Bamble kommune følger lojalt opp om de nasjonale retningslinjene. Dette innebærer:

 • Alle typer arrangement (kulturarrangement, idrettsarrangement, kurs, større møter, tilstelninger etc) er forbudt i perioden 12. - 26. mars.
 • Forbudet er fattet med hjemmel i Smittevernlovens §4-1 om møteforbud. Hensikten er å unngå ansamlinger av mennesker og de henstilles til alle om å slutte lojalt opp om dette.
 • Bamble kommune oppmoder sterkt alle til å avlyse private sammenkomster som bursdager, bryllup, medlemsmøter etc fram til 26. mars.
 • Bamble kommune understreker at det er ekstra viktig å unngå samlinger av mennesker i risikogrupper, dvs eldre over 65, syke, røykere, mennesker med nedsatt immunforvar etc.
 • Etterhvert som det vil komme lettelser i det absolutte arrangementsforbudet, vil Bamble kommune få på plass en ny søknadsordning for arrangementstillatelser tilpasset koronaepidemien.  

Tilskuddsordninger arrangementer

 • Hvis arrangementet dere har fått tilskudd til ikke blir avholdt på grunn av arrangementsforbudet, vil vi gjøre det vi kan for å dekke utgifter som ikke kan unngås eller som allerede er betalt. For å søke om dekking av medgåtte utgifter kan dere fylle ut og sende inn rapportskjema sammen med nødvendig bilag.
 • Driftstilskudd idrett fordeles automatisk etter at at Norges idrettsforbund har årets medlemstall klare. Vi forventer at utbetalingen blir forsinket fordi alle årsmøter etc i idretten er utsatt.

Serveringssteder

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. Kriseledelsen i Bamble kommune påpeker at dette gjelder alle virksomheter som har en kantineløsning hvor mat blir lagt frem for ansatte. Uansett om ordningen er gratis eller salg til selvkost.  
 • Kriseledelsen i Bamble kommune anbefaler serveringssteder som velger å fortsette driften, i tillegg til helsedirektoratets krav om 1 meter mellom gjestene og forbud mot buffet i tillegg innførerfølgende tiltak:     

-Informasjon på utsiden av stedet om:

 • Henstilling om å holde avstand pga smittesituasjonen – 1 meter 
 • Henstilling om å begrense berøringsflater (disk, rekkverk)
 • Håndhygiene
 • Personer som hoster får ikke komme inn eller oppholde seg i lokalet.

-Tilbud om antibac ved inngangen til serveringsstedet.
-Oftere renhold av dørhåndtaker, border, disker, bankterminal og andre berøringsflater for gjestene under besøket (fra etter hver gjest til en-to ganger i timen).
-Bestikk, glass, servietter og annet utstyr som er tilgjengelig for publikum settes bort og utleveres til den enkelte kunde.
-Selvbetjente løsninger for ketjup, sennep, krydderbøsser bør stenges. Kan erstattes av engangsemalerte løsninger eller påført av betjeningen.
-Selvbetjente løsninger for salat, smørbrød, kaker, strøssel, sprøstekt løk mm. stenges. Skal utleveres av betjening.
-Der hvor gjestene må hente maten selv, bør det kun fremsettes/overleveres mat til en og en person av gangen.

Forsamlingslokaler, idrettsanlegg og kulturlokaler etc.

-Kommunale lokaler

 • Alle kommunale lokaler er stengt for utleie til arrangement, møter, tilstelninger etc.

-Alle øvrige lokaler (samfunnshus, velforeningshus, klubbhus, private lokaler etc)

 • Bamble kommune henstiller meget sterkt til at velforeninger, idrettsforeninger, bedrifter, institusjoner stenger sine lokaler for all utleie og særlig til tilstelninger, møter og annet som kan føre til ansamling av mennesker. ·       

-Alle kulturarrangementer er forbudt fram til 26. mars, jfr Helsedirektoratets vedtak

Idrett og idrettshaller

 • All organisert idrettsaktivitet eller tillsvarende er forbudt fram til 26. mars jfr Helsedirektoratets vedtak
 • Alle treningssentre, svømmehaller, badeanlegg, idretthaller, idrettsanlegg skal stenges fram til 26. mars jfr Helsedirektoratets vedtak.
 • Norges Idrettsforbund og de enkelte særforbund har vedtatt at alle treninger, samlinger, større møter og kampaktivitet er stengt og avlyst ut april måned. Vi ber om at hvert enkelt idrettslag og hver enkelt idrettsgruppe oppdaterer seg på informasjon fra eget særforbund / NIF.
 • Norges Idrettsforbund har utvidet fristen for gjennomføring av årsmøter til 15. juni. 

Frivillighet       

 • Bamble kommune oppfordrer sterk alle frivillige foreninger til å avlyse alle sine aktiviter fram til 26. mars.
 • Alle øvrige tilskuddsordninger går som normalt og søknader og utbetaling håndteres fortløpende. Ta kontakt med kulturkontoret dersom det er behov for utsettelse av søknadsfrister.  

Bamble kulturkontor

 • Bamble kulturkontor er stengt. De ansatte jobber fra hjemmekontor. Ved spørsmål kan du ta kontakt med den enkelte ansatte på e-post eller ringe Bamble kommunes sentralbord som kan sette deg over til riktig person.
 • Koronaepidemien rammer kultur- og idrettslivet ekstra hardt. Kulturkontorets hovedoppgave under epidemien er å bistå kultur- og idrettslivet til å håndtere epidemien.

Bamble bibliotek og litteraturhus       

 • Bamble bibliotek og litteraturhus er stengt til og med 26. mars. Dette gjelder også muligheten for å logge seg inn i ubetjent åpningstid, bruke møterom samtlåne utstyr i kommunens utstyrssentral.
 • Det er ikke mulig å lever bøker eller andre medier på bibilioteket eller i bokkassen. Lånere beholder sine bøker til nærmere beskjed blir gitt.

Bamble Kulturskole 

 • Bamble Kulturskole avlyser all undervisning til annen beskjed blir gitt. Alle forestillinger fram til sommeren er avlyst. Ved endringer vil det sendes beskjed direkte til elever og foresatte.

Den kulturelle skolesekken

 • Alle forestillinger er avlyst som følge av skolestenging og nasjonalt arrangementsforbud.
 • Kulturtanken har bekreftet at avlyste DKS-honorar honoreres i henhold til inngåtte avtaler 

Bamble servicetorg       

Sevicetorget er stengt for publikum frem til og med 26. mars. Sentralbordet er bemannet som vanlig i arbeidstiden fra 07:30-15:00..

Lenker til nyttig info om kultur, idrett og korona         

Helsedirektoratet side om korona

Creo - forbundet for kunst og kultur     

Frivillighet Norge

Norges idrettsforbund om korona     

Norsk kulturråd: Informasjon til tilskuddsmottakere

Norske konsertarrangører om korona 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020