Besøksregler for Bamble Helsehus

Bamble Helsehus åpner nå opp for besøk, men med visse restriksjoner. Mer om besøksreglene kan du lese her.

Helsedirektoratet åpner nå opp for besøk fra pårørende ved helse- og omsorgsinstitusjoner. Vi ønsker å informere i korte trekk om hvordan besøk vil bli organisert ved Bamble Helsehus fom 03.06.20.

Til tross for opphevelse av besøksforbud, er Bamble Helsehus ikke tilbake til normal tilstand i forhold til besøk. Det vil fremdeles være adgangskontroll og ikke fri tilgang inn til avdelingene.

Bamble Helsehus må ta forhåndsregler ved besøk for å overholde nasjonale anbefalinger for smittevern i den hensikt i å ivareta og beskytte våre beboere og pasienter.

Generelle retningslinjer

  • Kun friske personer kan komme på besøk (her menes symptomer som kan forbindes med Covid-19)

  • Dersom du har vært i utlandet de siste 10 dagene, er i karantene eller har vært i nærkontakt med personer som har fått påvist koronavirus – kan du ikke komme på besøk.

Besøksregler

  • Alle besøk til våre beboere og pasienter må avklares på forhånd og avtales med tilhørende avdelingsleder.

  • For å sikre at flest mulig får ta imot besøk, vil besøkstiden være begrenset til 1 time pr besøk. Det er satt opp faste besøks-tidspunkt på de ulike avdelingene.
  • Besøk vil fortrinnsvis foregå utendørs eller ved tilpasset besøksrom. Dermed kan besøk bli væravhengig.
  •  Ansatte, besøkende og beboer har et felles ansvar om å følge de smittevernregler som gjelder. Retningslinjer for besøk får du av avdelingsleder når du avtaler besøk.

 

Ta gjerne kontakt dersom dere lurer på noe.

Ansatte, beboere og pasienter gleder seg til å kunne åpne opp for dere besøkende igjen. :)

 

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020