Besøksregler for døgnbemannede boliger

Alle boliger i Bamble kommune er åpne for besøkende fra 3. juni, men alle må følge besøksreglene.

 

Nasjonal veileder

Nå som en nasjonal veileder er på plass, har Bamble kommune utarbeidet nye prosedyrer for besøk i boligene. Besøkene må skje i tråd med de generelle smittevernrådene.

Bamble kommune åpner for besøk ved døgnbemannede boliger fra onsdag 3.juni. Det er allerede tilrettelagt for besøk utendørs, noe vi fortsatt anbefaler, men nå blir det også mulig med besøk innendørs i tråd med den nasjonale veilederen.

 

Besøksreglene
Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • Er syk.
 • Har vært utenfor Norge de siste 10 dager.
 • Er i hjemme karantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.

  Du må alltid kontakte boligen i god tid, for å høre om det er mulig å komme på besøk. Du kan ikke ha med kjæledyr. Det føres besøksprotokoll for alle som kommer på besøk. Dette i forhold til smittesporing.

 

Før besøket

 • Du må avtale tidspunkt med kontaktpersonen i boligen på forhånd.
 • Det anbefales at besøkene foregår utendørs så langt det lar seg gjøre.
 • Det er den enkelte bolig som bestemmer når du kan komme på besøk.
 • Det er mulig å komme på besøk hverdager, kvelder og helger.
 • For besøk ute: alle må holde minst en meter avstand, og følge smittevernrådene. Vaske hender/ sprite hender.
 • For besøk inne: hvor mange som kan komme på besøk, bestemmer den enkelte boligen. Alle må holde minst en meter avstand, og følge smittevernrådene. Kun nærmeste pårørende kan komme på besøk inne.

 

Under besøket

 • Du blir møtt ved inngangen og henvist dit besøket skal foregå.
 • Du må vaske hendene hvis besøket skal foregå inne, sprite hendene hvis besøket er utendørs.
 • Du skal gå direkte til anvist besøksplass, og ikke oppholde deg i fellesarealer.
 • Du bør holde minst en meters avstand til den du besøker, ansatte og andre pasienter/beboere.
 • Du kan ha med gaver, blomster og lignende, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer dem.
 • Hvis du har med mat bør alle vaske hendene før dere spiser. Vi anbefaler singelpakket mat/ kaker.
 • Gi beskjed om dere ønsker kaffe.
 • Du kan bruke pasient/beboers toalett, hvis besøket foregår inne.


Etter besøket

 • Ved besøk inne må du vaske hender når du forlater rommet.
 • Hvis du får påvist covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk som en del av smittesporingen. Kontakt også boligen du har besøkt så raskt som mulig og informer om dette.


Hvis situasjonen endrer seg

 • Det er besøksforbud dersom det er smitteutbrudd i boligen du skal besøke.
 • Hvis smittespredningen i Bamble øker, kan vi stenge eller begrense besøkene igjen.


Foto: Lysthuset ved Bamble Helsehus


 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020