Bli med i ungdomsrådet i Bamble

Er du samfunnsengasjert og ønsker å fremme de unges sak? Da vil vi høre fra deg! :)

Det er viktig for kommunen å få på plass et ungdomsråd som vil gi ungdommer mulighet til å tale de unges sak.

 

Ungdomsrådet skal:

•være et kontaktorgan for ungdom

•medvirke til å fremme barn og unges interesser i Bamble kommune

•medvirke til å tale ungdommenes sak overfor kommunale myndigheter

•uttale seg i alle saker som angår barn og unge

•medvirke til å skaffe ungdom innsyn og muligheter for innflytelse

•være høringsinstans i plansaker som angår barn og ungdom

 

Velges av kommunestyret

Rådet har 10 medlemmer og 5 varamedlemmer, og velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene. Det er kommunestyret som formelt velger Ungdomsrådet.

Hele kommunen skal være representert, og det skal etterstrebes et størst mulig mangfold av ungdom med ulike behov og interesser.

Rådet velger selv sekretær blant medlemmene, som fører referat fra møtene. Kommunens administrasjon gir bistand etter behov.

Velges for to år

Medlemmene i ungdomsrådet velges i utgangspunktet for 2 år. Det å være avgangselev ved ungdoms- eller videregående skole skal allikevel ikke være til hinder for å bli valgt, selv om man da blir sittende for ett år.

Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

 

Skriv litt om deg selv

Ungdommer som er interessert kan skrive litt om seg selv, hvor de er fra, hva de er opptatt av og sende informasjonen til: Heidi Herum

 

 

Vi håper å høre fra nettopp DEG! :)

Sist oppdatert: 18. oktober 2020