Byggeprosjekter 2020

Presentasjon av kommunale byggeprosjekter i Bamble kommune 2020