Ordfører anmoder om at årets camping og båtsesong utsettes

Ordfører anmoder alle campingplasser og båtforeninger om å utsetter åpningen av brygger, gjesteplasser og servicebygg foran årets sesong.

Campingplasser og båtplasser

Norge er i en krisesituasjon hvor hensynet til befolkningens helse har fått den høyeste prioritet. Dette medfører at det er innført en del forbud og strenge anbefalinger for hvordan den enkelte og virksomheter skal opptre i hverdagen for å begrense smittespredningen.

Et av forbudene er rettet mot opphold på fritidseiendommer på tvers av kommunene, mye omtalt som hytteforbudet. Intensjonen med dette forbudet er å sikre at den enkelte kommune klarer å ivareta helsetilbudet i kommunen. En stor tilstrømming av besøkende til kommunen vil høyst sannsynlig overbelaste det lokale helsevesenet og derfor oppfordres alle til å bli værende på sitt hjemsted.

En anbefaling er at alle fritidsreiser på tvers av kommunegrenser og regioner bør ikke gjennomføres.

Campingplasser og båtplasser er ikke spesielt nevnt i dette forbudet, men disse stedene har samme uønskede effekt som fritidseiendommer. Det er mange fra andre kommuner som benytter disse tilbudene i vår kommune. Dersom alle skal fortsette å benytte campingvogner, bobiler og båter til å oppholde seg i vår kommune, vil disse ved sykdom være med på å belaste kapasiteten til vårt lokale helsevesen. I verste fall kan denne tilreisen overbelaste vårt helsetilbud og dette ønsker vi ikke skal skje.

Ordfører oppfordrer på det sterkeste at alle kommunens campingplasser og båtplasser avventer sesongåpningen til overordnede myndigheter slipper opp på gjeldende restriksjoner.  

 

Ordfører

Hallgeir Kjeldal

Sist oppdatert: 18. oktober 2020