Campingplasser og gjestehavner kan igjen holdes åpne

under forutsetning av at grunnleggende krav til smittevern ivaretas.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har etter ønske fra kommunene nylig utarbeidet en ny veileder som gjør det mulig for campingplasser og gjestehavner å holde åpent, hvis gjeldende smittevernregler overholdes.

 

Åpner igjen

Bamble kommune har etterlyst en felles veileder for kommunene i fylket og opphever nå kommunens forskrift, for igjen å tillate at campingplasser og gjestehavner kan holde åpent. Dette blir gjort under forutsetning av at smitteverntiltakene i veilederen følges nøye.

 

Smitteverntiltakene må følges

Bamble kommune er svært opptatt av å forhindre smitte av koronaviruset. Kommunen kan føre tilsyn med campingplasser for å sikre at smitteverntiltakene følges. Følges ikke rådene i veilederen, har kommunen mulighet til å stenge campingplasser.

Les mer om fylkesmannens veileder og smitteverntiltakene 

 

Bilde fra Kjønnøya camping
Foto: Magdalena Mianowicz 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020