Digitalt informasjonsmøte for Frier Vest

Innkalling til digitalt informasjonsmøte den 10.11.2020, kl. 18.00 - 20.00.

Områderegulering for Frier Vest er 1.gangsbehandlet 5.6.2019 og har vært ute på offentlig ettersyn i perioden 26.9.19 – 7.11.2019. På grunn av koronapandemien er det ikke mulig å gjennomføre fysisk informasjonsmøte.

Digitalt møte

Vi ønsker derfor å innkalle naboene til et digitalt informasjonsmøte om planforslaget. Det vil bli mulig å stille skriftlige spørsmål i møtet.

 

Muligheter for innspill

Selv om høringsfristen er ute, vil det gis en utvidet mulighet for å komme med supplerende innspill. Innspill må være Bamble kommune i hende 30.11.2020.

 

Forhåndspåmelding

Påmelding til møtet gjøres ved å sende navn, telefonnummer og e-postadresse til  Bjorg.Wethal@asplanviak.no med kopi til eva.saetre.andersen@bamble.kommune.no senest innen 03.11.2020. Vi trenger e-postadressen får å kunne sende innkalling/møtelink til digitalt informasjonsmøte.

 

Møte på Teams

«Teams er et Office-program, men det skal ikke være nødvendig å ha programmet installert for å følge møtet, da det er mulig å logge seg inn på møtet via internett. Nærmere informasjon om pålogging kommer i innkallingen.

 

Sist oppdatert: 02. november 2020