Disse stedene i Bamble får bredbånd

…og utbyggingen starter trolig allerede i løpet av høsten.

Bamble kommune søkte i fjor om tilskudd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) til bredbåndsutbygging for følgende områder:  

Froste Froste ligger helt vest i utkanten av Bamble kommune og grenser til Kragerø. Området blir påvirket av nedleggelsen av sentralen på Våg (2020). Området har 46 husstander og i tillegg mange fritidsboliger.  Dette er et typisk kystterreng med svært utfordrende topografi med mye skyggesoner for telekommunikasjon. Ved flere av målepunktene ble det ikke oppnådd kontakt med nettet. Målingene ble foretatt ute, ikke innomhus.  

Surtebogen Surtebogen ligger mellom Stathelle og Herre. Området har over 150 husstander og spredt bebyggelse med veier som går innover i landet fra hovedveien ved kysten. Variert topografi gjør at dekningen i område er svært variabelt. I flere områder var det ikke mulig å oppnå kontakt med nettet. Målingene ble foretatt ute.  

Rogn – Steinsmyra – Åby (Nyhus) Området har ca. 160 husstander og svært variabel dekning. Deler av området har tilfredsstillende dekning (langs E18). Andre områder har dårlig eller ingen dekning. For å komme til disse områdene må en gjennom områder med bedre dekning. Områder med spesielt dårlig dekning er Bjerkeset-veien, Grobstokkveien og områder ved Rogn. I området, eller i nærliggende områder, er det også et stort antall fritidsboliger. Spesielt i det kystnære områdene, der boligene ligger svært spredt, er det flere hundre fritidsboliger. Målingene ble foretatt ute.  

Utbyggingsstart i 2020
Bredbånd for alle disse områdene har blitt innvilget med planlagt utbygging i løpet av 2020-2021.

-Vi er nå i gang med en offentlig anbudsrunde. Utbyggerne må levere inn sitt anbud innen 14. april 2020, sier rådgiver for digital infrastruktur Torgeir Selle i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for anbudsrunden.

-Deretter blir det en prosess sammen med kommunen for å finne ut hvem som skal få bygge ut bredbånd i disse områdene. Etter at kommunen og fylkeskommunen har innstilt en leverandør er det en klagefrist på 14 dager. Når denne fristen er utløpt begynner prosessen med å tegne en avtale med leverandøren, forklarer Selle.

Offentlig støtteordning
Målet med den offentlige tilskuddsordningen er å finansiere bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd.

Hvert år bevilger Stortinget en sum gjennom statsbudsjettet som fordeles på hvert fylke og som administreres av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Midlene som ligger til grunn for denne utlysningen er fra 2019, men det er også bevilget 256 millioner i 2020 som enda ikke er fordelt på fylkene.

Kommunen satser på bredbånd
I tillegg til tilskuddet fra NKOM, har kommunestyre i Bamble vedtatt å bruke totalt 5 millioner kroner på bredbåndsutbygging fordelt på fire år. 1,5 millioner kroner i 2019 og 2020, og én million kroner i 2021 og 2022.

Selle mener at avtalen med leverandør bør kunne inngås før sommeren.

-Pengene er der. Det kommer an på utbyggernes kapasitet og om de velger fiber eller en trådløs løsning, sier han.  

Skal håndtere fremtidige behov
-Det kan godt hende at de får levert bredbånd allerede til høsten, men vi kan ikke garantere at alle får bredbånd i løpet av året på nåværende tidspunkt, forklarer Selle.

-Vi er opptatt av å bygge internett som skal håndtere fremtidige behov. Vi vil ha en løsning hvor bredbåndsignalene skal kunne fungere over tid både prismessig og kvalitetsmessig, og i henhold til fremtidige kapasitetsbehov, avslutter han.  

FÅR BREDBÅND: Surtebogen er ett av stedene som får bredbånd.
Bildet viser utsikten fra Surtebogen. Foto: Magdalena Mianowicz

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020