EIENDOMSSKATT 2020

Nå kan du se eiendomsskattelistene på nettsiden vår.

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i tiden 28.02.2020 - 27.03.2020.

Listene viser alle skattepliktige eiendommer med angivelse av:

• Adresse
• Matrikkelnummer (gnr, bnr, festenr, seksjonsnr.)
• Skattetype (bolig, fritid, næring)
• Takstgrunnlaget
• Bunnfradrag for bolig- og fritidsiendommer
• Skattetakst (takstgrunnlag minus bunnfradrag og reduksjonsfaktor)
• Det årlige eiendomsskattebeløpet

Listene ser du her:

OFFENTLIG ETTERSYN 2020 BOLIGER DEL 1

OFFENTLIG ETTERSYN 2020 BOLIGER DEL 2

OFFENTLIG ETTERSYN 2020 FRITIDSBOLIGER

OFFENTLIG ETTERSYN 2020 NÆRING

 

Klagemuligheter

I henhold til eiendomsskatteloven § 19 kan klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst fremmes hvert år i forbindelse med en årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke har vært klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen sendes skriftlig til Eiendomsskattekontoret i Bamble, Pb 80, 3993 Langesund eller postmottak@bamble.kommune.no innen 28.03.20
Saker behandlet av Sakkyndig nemnd som særskilte objekter i 2019 har fått melding om vedtak og med klagefrist på 6 uker fra mottatt melding om vedtak.

Sist oppdatert: 18. oktober 2020