Endrede regler for utenlandske arbeidere

Regjeringen innfører nye karanteneregler for utenlandske arbeidstakere.

Dette skjer etter at smitten har økt som følge av mer arbeidsinnvandring.

Ifølge regjeringen skyldes den økte smitten både at noen ikke følger dagens regler, men den skyldes også at den alvorlige smittesituasjonen i Europa øker risikoen ved dagens unntaksordning. Derfor vil regjeringen nå stramme inn dagens regler for arbeidsinnvandring:

 

· Utenlandske arbeidstakere som kommer fra røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten.

 

EU definisjon av røde land: Land med mer enn 150 smittede per 100 000 over 14 dager. Dersom mer enn 4 % i landet tester positivt, er grensen på 50 smittede per 100 000.

 

Arbeidere som kommer fra røde land kan ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført. Denne endringen trer først i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft.

 

· Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak. Men her skjerpes også reglene inn: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet.

 

Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene. Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til onsdag 28. oktober. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.

 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gis i oppdrag å gå gjennom karantenereglene for å vurdere om det er behov for ytterligere presiseringer.

27.10.2020: Se FHIs kart over røde og gule land

 

Sist oppdatert: 27. oktober 2020