Er DU vår nye kommunalsjef?

Vi søker etter en kommunalsjef for skole og barnehage.

Kommunen har i dag seks barnehager, to barneskoler, to ungdomsskoler og tre 1-10 skoler samt pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og spesialpedagogisk kompetansesenter. I tillegg har kommunen tilsynsansvar for fem private barnehager.

Som kommunalsjef for skole og barnehage vil du få en sentral rolle i kommunens største satsing; utbyggingen av Bambles nye ungdomsskole som planlegges ferdigstilt til skolestart 2021. Her samles alle ungdomsskoleelevene i én skole. Den nye skolen skal gi alle elever et godt og likeverdig skoletilbud og blir et kraftsenter for kunnskap og oppvekst. 

Her finner du mer informasjon om stillingen   

Er DU den vi ser etter?

Husk søknadsfristen 02.04.20!  

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020