Fire nye smittetilfeller og informasjon om drift av helse- og omsorgstjenester

Fire nye smittetilfeller

Bamble kommune har i dag blitt informert om at fire personer har testet positivt på covid-19. Alle de fire tilfellene er kjente nærkontakter av tidligere påviste smittetilfeller. Personene var allerede i karantene og er nå satt i isolasjon. Det er få nye nærkontakter.  

Informasjon om drift for helse- og omsorgstjenester

Etter gårsdagens smittetilfeller ble flere ansatte i Hjemmetjenesten øst og ved Bamble helsehus satt i karantene. Bamble kommune vil likevel kunne opprettholde tilfredsstillende bemanning gjennom julen, men med noe redusert kapasitet i en kort periode for tjenester som ikke er å anse som nødvendige for liv og helse.  

Et av gårsdagens tilfeller hadde tilknytning til rehabiliteringsavdelingen på Bamble helsehus. Inneliggende pasienter ivaretas og fortsetter oppholdet som vanlig. Frem til 28.12.20 har rehabiliteringsavdelingen derimot ikke kapasitet til å ta inn flere pasienter, og det er innført besøkstopp. Berørte personer og pårørende er informert.

Sist oppdatert: 20. desember 2020