Fokus på barn som lever med rus

-Viktig å vise at vi jobber aktivt med dette temaet i kommunen.

Bamble kommune var representert med en stand under årets Profesjonsdag ved Universitetet i Sørøst-Norge i Porsgrunn i går.

Profesjonsdagen er en karrieredag for studenter som utdanner seg innen vernepleie, sykepleie, barnevern, grunnskole eller barnehage.

STOR INTERESSE: Mange studenter var innom de ulike standene på Profesjonsdagen

 

Fokus på en gruppe som har blitt glemt

Selve dagen er styrt av studenter som i år ønsket å rette fokus mot barn og unge som lever med og rundt rus. Dette er et tema som også kommunen vår er opptatt av.

-Vi har satt mer fokus på barn som pårørende for det er kanskje en gruppe som har blitt glemt, sier Kristin Thomassen. Hun er avdelingsleder for Psykisk helse- og avhengighetsteam i Bamble kommune.

-Det er viktig å være tilstede og vise at vi jobber med dette temaet aktivt i kommunen. Vi jobber med mange mennesker som har utfordringer med rus og/eller psykisk helse. En del er selv foreldre og det er mange barn som blir berørt av det, forklarer hun.

Kommunen trenger sykepleiere

I tillegg til å sette fokus på et viktig tema, gjør Profesjonsdagen det mulig for studenter å møte sine fremtidige arbeidsgivere. Det er en viktig mulighet for både studenter og arbeidsgivere.

-Vi trenger flere sykepleiere i Bamble kommune, sier HR-konsulent Anne Kristin Baann Sandvik.

Bamble kommune søker etter sykepleiere. Vil du jobbe i kommunen vår? Søk gjerne her

Kristin Thomassen og Anne Kristin Baann Sandvik
REPRESENTERTE KOMMUNEN: Kristin Thomassen og Anne Kristin Baann Sandvik
Sist oppdatert: 18. oktober 2020