Folkemøte vedr E18 Dørdal – Tvedestrand

Det skal utarbeides reguleringsplan for strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand. I den forbindelse inviterer Nye Veier til folkemøte. Husk påmelding helst innen torsdag 17. september.

Ny firefelts motorvei

Det planlegges firefelts motorvei på den 54 km lange strekningen. Formålet med ny E18 er å binde sammen regionene, utvikle bo- og arbeidsmarkedet og sikre gode rammebetingelser for næringslivet, samt redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten.

 

Folkemøte i Bamble

Nye Veier inviterer nå til folkemøter i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for denne strekningen.

Folkemøtet i Bamble kommune blir på neste torsdag 24.09.20, 17:00 – 18:30.
Sted: Fagertun på Rørholt, Rørholtveien 743.

Her finner du mer informasjon om folkemøtene i andre kommuner.

 

Informere om planprosessen

Formålet med folkemøtene er å informere om mål i prosjektet, planprosessen, samt rammer for planarbeidet. Det vil være mulig å stille spørsmål. Senere vil det arrangeres folkemøter hvor tema blir utforming av selve veianlegget.

 

Ber om skriftlig påmelding

Av hensyn til smittevern oppfordrer vi til skriftlig påmelding, helst innen torsdag 17.09.20. Påmelding skjer via e-post/sms til Ane Killingstad, aekd@cowi.com /951 83 389.

Fremmøtte vil bli registrert, og bes møte i god tid. De fysiske folkemøtene vil ha begrenset antall plasser.

 

Vil være tilgjengelig digitalt

Folkemøtene vil være digitalt tilgjengelig via Nye Veier sin nettside, der det også vil være mulig å stille spørsmål.

Link til nettside: www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/

 

Folkemøtene gjennomføres iht. de til enhver tid gjeldende føringer fra FHI ang. COVID-19. Vi ber derfor om at du avstår fra å delta dersom du har luftsveissymptomer.

Sist oppdatert: 18. oktober 2020