Hallfordeling 2020/2021

Bamble kommune skal igjen fordele timer til lag og foreninger for et nytt aktivitetsår.

Sist oppdatert: 13. februar 2020