Hest i trafikken

Bamble kommune har fått spørsmål hvordan vi forholder oss til hest som ferdes på GS – veier, og vi henviser til vegtrafikkloven.

Ifølge norsk lov er hester kjøretøy, og skal dermed gå ute i veibanen, ikke på gang— og sykkelstier, en ekvipasje (hest og person) er å betrakte som kjøretøy og må forholde seg etter trafikkreglene.

Trafikkreglene sier:
«Reglene om trafikk med kjøretøy gjelder så langt de passer også for rytter og for den som fører ride-, laste- eller trekkdyr eller fører eller driver husdyr»
Rytter/kusk skal følge reglene for kjørende trafikk, også når hesten leies. Dette vil si at det er forbudt for rytter/kusk å benytte gangvei, fortau eller bangbane, sykkelvei eller sykkelbane, dersom ikke annet er bestemt med skilting. Rytter/kusk har plikt til å bruke kjørebanen.

Vi anmoder alle om å respektere dette, vi henviser til en brosjyre «Hest i Trafikken» som er utgitt i samarbeid med Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Det norske Travselskap og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund som et ledd i Trygg med hest kampanjen.

 

Brosjyre

For mer informsjon om hest i trafikken - LES HER

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020