Husk søknadsfristen 01. oktober

Bamble har fått 1,8 millioner kroner til et korona-relatert næringsfond. Næringsdrivende kan nå søke om penger fra dette fondet. Fristen for å søke er 01. oktober.

Investering-, omstilling-, og utviklingsmidler

Disse midlene er til dere som har gode og definerte prosjekter. De av dere som må gjøre tiltak i bedriften for å tilpasse dere for å motvirke virkninger av covid-19.

Eksempelvis nye markeder, nye produkter, oppgraderinger i bedriften som er nødvendige for å kunne tilpasse dere dagens korona-situasjon. Midlene vil kunne gi dere et sikrere driftsgrunnlag for å bevare, og aller helst, skape flere arbeidsplasser.

 

Viktig for søknaden

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på dokumentasjon på følgende:

•I hvor stor grad støtte til prosjektet anses å motvirke negative virkninger av covid -19 utbruddet for egen bedrift og også positiv ringvirkning for andre

•I hvor stor grad prosjektet har effekt på sysselsetting i egen bedrift og ringvirkning for andre. Angi effekten i tall.

•Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

 

Legges vekt på ringvirkninger

I vurderingen av søknadene så legges det vekt på i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning.

Det vil være viktig hvis prosjektet deres ikke bare sikrer egne arbeidsplasser, men også er med på å skape ringvirkninger for flere.

Støtten er korona-relatert og skal IKKE dekke underskudd eller gå til drift!

 

Ikke overstige 50 prosent

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Som bedriftens egenfinansiering av tiltaket gjelder, lønn, innkjøp av varer og tjenester, lån, likvide midler osv.

 

Husk søknadsfrist

På nettsiden til regionaforvaltning.no anbefales det ikke å sende inn søknad før søker har kontaktet kontaktperson i Vekst i Grenland eller Næringssjef i Bamble kommune.

Ønsker dere mer informasjon, ring eller send en mail til næringssjef i Bamble, Hege Cecilie Timm Bjørnerud.

Hun kan nås på mobil: 48095112 eller e-post:hege.bjornerud@bamble.kommune.no 

 SØKNADSFRIST 1. OKTOBER – søknaden må dere selv legge inn i Regionalforvaltning.no.

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020