Hvem skal testes for korona?

Folkehelseinstituttet har kommet med nye kriterier for hvem som skal testes.

Ikke alle skal testes for koronaviruset. Her får du svar på hvem som skal testes.  

 

Trenger ikke å testes

Har du vært på reise utenfor Norden i løpet av de siste 15 dagene (fra 27.02.20 eller senere) skal du automatisk i hjemmekarantene de neste 14 dagene. Alle i samme husstand må også i karantene.

Alle som ankommer Norge etter reiser utenfor Norden ilegges karantene (isolering) ved symptomer som forkjølelse, feber og/eller tungpustethet. Isoleringen varer i minst 7 dager etter symptomfrihet.

Restriksjonene omfatter også reisende til Norge via nordiske land, etter opphold utenfor Norden.

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet - med mindre de har behov for helsehjelp. Testing er forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer, melder Folkehelseinstituttet. 

Disse skal testes

Ifølge de nye kriteriene fra Folkehelseinstituttet skal disse gruppene testes uavhengig av personens reisehistorikk.

•Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon* med behov for innleggelse

•Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon

•Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon

•Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19 der smitteoppsporing er indisert

*akutt luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet    

 

Ved mistanke om koronasmitte, ring Bamble kommunes informasjonstelefon for korona 970 58 599 alle dager ( også helg) fra kl 08.00 – 20.00. Utenom disse tidspunktene, kan du ringe legevakten 116 117  

Sist oppdatert: 18. oktober 2020